Komplemen
LAMA MASA BERLAKU SPB UNTUK PEMBAYARAN SKI

Pertanyaan :

Berapa lama masa berlaku Surat Perintah Bayar (SPB) untuk pembayaran Surat Keterangan Impor (SKI)?

Jawaban :

Masa berlaku SPB untuk pembayaran SKI yakni selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pembuatan nomor SPB. Apabila dalam 3 (tiga) hari kerja SPB belum dibayarkan, maka dokumen dan SPB dinyatakan EXPIRED.