Kosmetik
SIUP UNTUK PENDAFTARAN KOSMETIKA IMPOR

Pertanyaan :

Apa saja jenis Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dapat digunakan untuk pendaftaran kosmetika impor?

Jawaban :

SIUP yang dapat digunakan untuk pendaftaran kosmetika impor adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bergerak di bidang kosmetika jadi.