Kosmetik
PENDAFTARAN KEMBALI PRODUK KOSMETIKA

Pertanyaan :

Apakah suatu perusahaan boleh mendaftarkan kembali produk kosmetika yang telah dibatalkan izin edarnya atas permintaan sendiri?

Jawaban :

Perusahaan boleh mendaftarkan kembali produk kosmetika yang telah dibatalkan izin edarnya atas permintaan sendiri.