Kosmetik
STEROID DALAM KOSMETIKA

Pertanyaan :

Apakah steroid diperbolehkan dalam kosmetika?

Jawaban :

Steroid termasuk dalam kategori obat sehingga tidak boleh digunakan sebagai bahan baku kosmetika.