Kosmetik
BERAPA LAMA IZIN NOTIFIKASI BERLAKU

Pertanyaan :

Berapa lama izin notifikasi berlaku?

Jawaban :

Masa berlaku notifikasi adalah 3 (tiga) tahun.