Kosmetik
PRODUK YANG SUDAH TERNOTIFIKASI BOLEH DIEDARKAN

Pertanyaan :

Apakah benar sesuai Permenkes 1176, apabila dalam 14 hari kerja tidak ada penolakan berarti produk boleh diedarkan?

Jawaban :

Produk boleh diedarkan apabila dalam waktu 14 hari kerja (dihitung sejak bukti bayar diserahkan) tidak ada penolakan.