Kosmetik
MASALAH DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI PRODUK (DIP)

Pertanyaan :

Bagaimana jika mempunyai masalah mengenai penyusunan DIP?

Jawaban :

Mengenai penyusunan DIP telah dilakukan beberapa kali pelatihan baik oleh BPOM bekerja sama dengan Kemenkes maupun oleh PERKOSMI. Bila dirasa masih kurang, dapat dikoordinasikan dengan asosiasi untuk diselenggarakan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan.